Ελεγεία στον Βεελζεβούλ

Βεελζεβούλ ,Διάβολε,Αριμάν ή όπως σε ονομάζουν τέλος πάντων τα πρόβατα,κατέβα να δείξεις στο ηλίθιο αρσενικό πλάσμα, αυτό το ασήμαντο μόριο μέσα στα άπειρα τετραγωνικά του σύμπαντος που έφτιαξε με αχυρένια αγάπη ο Δημιουργός για την πάρτη του, τι σημαίνει επανάσταση.

Continue reading

Advertisements

anti-capitalist (straight and to the point) jokes

Από το λογαριασμό χρήστη @AntiCapJokes στο twitter

  • What’s the difference between an onion and iPad? “An onion can actually feed people, the iPad is a useless distraction.”

What do you call someone who bails out multi-billion dollar banks and begrudges a poor mother social assistance? “A POS congressman!”

  • What do you call a woman who works to unravel the achievements of women-activists? “A conservative idiot!”

Knock knock. “Who’s there?” The revolutionary professor. “I am sorry but there’s no room for mythical creatures in my home.

  • Why did the billionaire cross the road? “Because there was a homeless family who needed a lecture on the importance of austerity!”

Knock Knock. “Who’s there?” Fox News. “What do you want, haven’t you fucking brainwashed enough people already?”

  • How many conservative women does it take to screw in a light-bulb? “They’re too busy screwing the cause of women with religious gibberish!”

What’s the difference between a team owner and a piece of steaming shit? “The piece of steaming shit doesn’t make money by distracting you.”

  • What is the difference between a celebrity and a bag of shit? “Celebrities are absolutely useless.”

Why did the political leader cross the road? “Because there was a billionaire donor that needed his shoes tied!”

  • What do you call someone who turns human language into an upper class propaganda tool? “A published author!”

What do you do call an asshole who thinks that peddling racism is patriotism? “A Fox News Anchor”

  • Why did McDonald’s fire the first Ronald McDonald? “Because he was an obese and realistic depiction of the company.”

What’s the difference between an NY Times reporter and a piece of shit? “The piece of shit does not have grand illusions about itself.”

  • How many popes does it take to start a revolution? “Popes don’t start revolutions, they work with intelligence agencies to quell them!”

What do you call a corporate slave with an unusually large ego? “A published author!”

  • Why did the piece of shit congressmen call for war? “Because Lockheed Martin stuffed his pocket with cash!”

What do you call a piece of shit who kills from the comfort of a plane and gets a medal for it? “A decorated air force pilot!”

  • What do you call someone who sells their souls for a yacht club membership? “A bona fide piece of shit!”

What’s the difference between Call of Duty and a pile of shit? “The pile of shit does not encourage boys to become mindless soldiers!”

Continue reading